Home / Uncategorized

Uncategorized

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލަށް 3 ވަނަ ދަޢުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މަޤާމުގެ ހުވާކޮށްފި

pdficon

06 މެއި 2017 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން 03 ޖޫން 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައި ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޤާމާ އަލަށް ހަވާލުވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވައިލައި ދެއްވީ މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުޘްތާޒް އަދުނާން ހުސައިން އެވެ. ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިގެން ދިޔައީ ރ.މާކުރަތު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަށް ދަޢުރު ފުރިހަމަ …

Read More »

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

pdficon

މާކުރަތު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 09 ޑިސެންބަރ 2016 ން 20 ޑިސެންބަރ 2016 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަން ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ގައި ބައްދަލުކުރީ ފަތަހަ އެފްސީ އާއި ރޯޅި އެފްސީ އެވެ.  

Read More »

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސި – މާކުރަތު ކައުންސިލްް

1 (27)

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާގުޅިގެން މާކުރަތުގެ ސަރުކާރު މުޢަައްސަސާތަކުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިގުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮއްސި އެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް 04 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އިގުރާރުގައި ސޮއިކުރުން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި 16:15 އިން ފެށިގެން ތިމާވެއްޓާއި މެދު އެބެފުޅެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުއޫރު ހުދު ފޮތިގަނޑެއްގައިލިޔެ ހިއްސާކުރުމާއި ގަސް އިންދުމުގެ …

Read More »