Home / ޚަބަރު (page 3)

ޚަބަރު

ރ.މާކުރަތު ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮއްފި

ރ.މާކުރަތު ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓްގައި ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު 05 ނޮވެމްބަރ 2015 އަށް ނިންމާ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮއްފިއެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 690000 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮއްގެން ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވި ކައުންސިލުން ކޮންޓަކްޓަރަކު ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓަކްޓަރާއި މާކުރަތު ކައުންސިލާ ދެމެދު 03 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ސޮއިކުރެވި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. …

Read More »