Home / ޚަބަރު / ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ނުކުމެފައިވާ ގަސްތައް ކޮށުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ނުކުމެފައިވާ ގަސްތައް ކޮށުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކަށް ނުކުމުފައިވާ ގަސްތައް ކޮށުމުގެ މަސައްކަތް 30 ޖޫން 2018 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުވަނީ ފެށިފައެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކޮށިފައިވަނީ މުޙައްމަދުރަސްގެފާނުމަގު (ދިގުމަގު) ގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަޅިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން ހަވީރު 4:00 ށެވެ.