Home / maakurathucouncil

maakurathucouncil

މާކުރަތު ކައުންސިލަށް ފިޠުރު ޒަކާތަށް ލިބުނު ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ދޫކުރުން

pdficon

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު 21 މެއި 2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް ހަމަވިއިރު މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 1066 މީހުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކާފައިވެއެވެ. އެއީ  އާދައިގެ ހަނޑުލުން 1054 މީހުންނަށް 12648.00 ރުފިޔާ، ބާސްމަތީ މޮޅު ހަނޑުލުން 1 މީހަކަށް 96.00 ރުފިޔާ، ބާސްމަތީ އާދައިގެ ހަނޑުލުން 1 މީހަކަށް 60.00 ރުފިޔާ އަދި ތައިލެންޑު ހަނޑުލުން 10 …

Read More »