Home / ފޮޓޯ / މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ 6 ވަނަ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 05 މާރޗް 2016

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ 6 ވަނަ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 05 މާރޗް 2016