Home / ތާރީޚުގެތެރެއިން / ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީސްް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ރ.މާކުރަތަށް 1978 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީސްް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ރ.މާކުރަތަށް 1978 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު